Turistický klub Slimáci Veľký Meder

Turistický Klub Slimáci - Veľký Meder
Nagymegyeri Csigák - Turista klub
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

  Náš turistický oddiel vznikol pred tridsiatimi piatimi rokmi ako súčasť TJ Dynamo Čalovo. Boli tu ľudia, ktorí všetok svoj voľný čas venovali turistike. Štefan Mravúch a jeho pravá ruka Alexander Ollé st. (Šanibáči), boli organizátormi nespočetných podujatí, ktoré  malo možnosť v tom čase sledovať celé ČSSR. V osemdesiatich rokoch boli Góly body sekundy uvádzané z Bratislavského štúdia aj šotom z masového behu oslobodenia mesta Čalova. Bol to ich začiatok organizátorskej činnosti.
   Ako oddiel máme ambície rozvíjať a podporovať turistiku v meste. Podporovať pobyt v prírode organizovaním turistických podujatí a k tomu prispievať budovaním turistických značených trás. Sme členmi Klubu slovenských turistov, ako taký podporujeme všetky druhy turistiky, ktoré KST riadi. Kto má záujem o turistiku, pešiu, cyklo, lyžiarsku, vodnú, VHT (vysokohorskú), najnovšie hypo, caravaning, alebo handicap, nájde u nás podporu.
Info.
- Informácie k túre - Broumov- Adršpach 5.- 8.5.2017 v sekcii
Extra turistika - Broumov - Adršpach 2017
- Priebežne budú pribúdať nové informácie.
 
2% z dane
 
Pokiaľ sa rozhodnete darovať dve percentá z Vašich daní nášmu turistickému klubu, postupujte nasledovne.
Ďakujeme!
 

 
 
 
Dôležité údaje:
 
KT Slimáci Veľký Meder
 
Želiarska 45
 
93201 Veľký Meder
 
 

Ako poukázať 2% (3%) ak ste Fyzická osoba a požiadali ste svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov
 
Zamestnanec - Postup krokov:
 
 1. Do      15.02.2017 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania      zaplatených preddavkov na daň
 2. Potom      požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení      dane
 3. Z tohto      Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:
a) 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2016 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2016 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2016 dobrovoľnícky pracovali.
 Vyberte      si jedného prijímateľa zo Zoznamu prijímateľov 2% na rok 2017.
 1. Prečítajte      si pozorne celé Vyhlásenie.
 2. Ak      chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2% alebo 3%,      zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a      adresa… NIE však poukázaná suma) – novinka od roku 2016!
 3. Údaje o      Vami vybratom prijímateľovi napíšte do Vyhlásenia spolu so sumou, ktorú mu      chcete poukázať.
 4. Obe      tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2017      na daňový úrad podľa Vášho bydliska.
 5. Ak ste      poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o      zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín      dobrovoľníckej činnosti!
 6. Daňové      úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2% (3%)      v prospech Vami vybraného prijímateľa.
 
Poznámky:
 Fyzické      osoby poukazujú v roku 2017 2% z dane, dobrovoľníci môžu poukázať až 3% z      dane!
   
 • Do      kolónky ROK sa píše 2016
 • Tlačivá      sa podávajú výlučne na daňový úrad podľa Vášho bydliska
 • Čísla      účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko      peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte      celú daň daňovému úradu.
 • IČO      prijímateľa sa do kolónky vypisuje zľava . Ak organizácia nemá SID,      kolónky na SID nechajte prázdne.
 

Ako poukázať 2% (3%) ak ste Fyzická osoba a podávate si daňové priznanie sami:
 
Postup krokov:
 
 1. Vyberte      si jedného prijímateľa zo Zoznamu prijímateľov 2% na rok 2017, ktorému      chcete poukázať Vaše % zo zaplatenej dane, minimálna výška v prospech      prijímateľa je 3 €.
 2. Vypočítajte      si:
a) 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2016 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2016 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2016 dobrovoľnícky pracovali
 1. V      daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2%      (3%) z dane v prospech 1 prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového      priznania uviesť, nájdete v Zozname prijímateľov pri organizácií, ktorú      ste si vybrali.
 2. Ak      chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2%/3%, zaškrtnite      v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa… NIE      však poukázaná suma) – novinka od roku 2016!
 3. Riadne      vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového      priznania (zvyčajne do 31.3.2017) na Váš daňový úrad (podľa Vášho      bydliska) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
 4. Ak ste      poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Daňovému priznaniu je aj      Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!
 5. Daňový úrad      po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní      na to, aby previedol sumu, ktorú ste poukázali, v prospech Vami vybraného      prijímateľa.
 Poznámky:
 
 • Fyzické      osoby poukazujú v roku 2017 2% z dane, pričom dobrovoľníci však môžu poukázať      až 3% z dane!
 • Čísla      účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko      peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte      celú daň daňovému úradu.
 • Okrem      daňového priznania podávate spolu s daňovým priznaním na poukázanie 3% aj      Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti v roku      2016. Ak poukazujete iba 2% z dane, tak potom podávate iba samotné Daňové      priznanie.
 • IČO      prijímateľa sa do kolónky vypisuje zľava
 • Ak      organizácia nemá uvedené SID, tak kolónku na SID nechajte prázdnu
 
Poznámky:
 • Čísla      účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko      peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte      celú daň daňovému úradu.
 • Okrem      daňového priznania už nepodávate na poukázanie 2% z dane žiadne iné      tlačivá, ako napríklad kópie darovacích zmlúv, atď. – tie sú dôležité pri      až pri prípadnej kontrole.
 • IČO      prijímateľa sa do kolónky vypisuje zľava. Ak organizácia nemá uvedený SID,      tak kolónky na SID nechajte prázdne.
 

Informácie k letnému turistiskému zrazu 2017 - Duchonka.
 
Dňa 6. - 9. 7. 2017 sa na Duchonke (okres Topoľčany) uskutoční 2. medzinárodný, 64. Slovenský letný zraz turistov a 48. stretnutie TOM.
 
Link: Informácie - Letný zraz 2017 - Duchonka

Copyright (c) 2015 - Nagy Albert Veľký Meder. All rights reserved.
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky