Informácie - Turistický klub Slimáci Veľký Meder

Turistický Klub Slimáci - Veľký Meder
Nagymegyeri Csigák - Turista klub
Prejsť na obsah

Informácie

Turistika
Informácie pre návštevníkov

Čo je to prvá sobota?

Každú prvú sobotu v mesiaci sa turisti z oddielu Slimákov stretávajú kúsok od poľovníckej chaty Hubert pri včelíne. Je to možnosť na príjemný pobyt v prírode, ale aj malý parlament Slimákov, kde môžu padnúť dôležité rozhodnutia o činnosti oddielu. Miesto  stretnutia je každú prvú sobotu o 9.30 hod, pred parkoviskom termálneho kúpaliska. Či je členom alebo nie, každý je vítaný.
Chcem byť členom

Chcem byť členom klubu (KT Slimáci)
Je tu prihláška, stačí vyplniť a poslať na tu uvedené adresy. Alebo jedna žiadosť mailom a prihlášku máte skoro obratom vybavenú.

ZÁSADY ORGANIZÁCIE TURISTICKÉHO PODUJATIA

Pre oraganizáciu turistického podujatia nám slúžia "ZÁSADY ORGANIZÁCIE TURISTICKÉHO PODUJATIA", ktoré sú záväzné pre každého účastníka nášho podujatia! Presné znenie ZÁSAD je tu!
Zásady organizácie podujatia
Turistické značkovanie

Zmyslom značkovania turistických chodníkov je umožniť našim turistom návštevu miest pozoruhodných z hľadiska prírodných krás a zaujímavostí. Oddiel Slimákov má vo svojej správe tri značené trasy , a to Modrú značku , vedúcu z Veľkého Medera ŽSR okolo kúpaliska, popri kanáloch do Kľučovca a ďalej ku CHKO Číčovske mŕtve rameno. Tu sa napojí na zelenú značku, ktorá vedie popri rieke Dunaj až do Gabčíkova k hydrocentrále, kde sa napojí na červenú značku vedúcu do Bratislavy, ktorú spravuje VIA Danubia Dunajská Streda. Treťou našou značkou je žltá, ktorá vedie od termálneho kúpaliska smerom k strelnici okolo Tisoty do Veľkého Medera ŽSR.
Tieto   značky sú momentálne vo výstavbe a pásovým značením sa môžme stretnúť už aj teraz.  Tu budeme informovať turistov o stave našich trás.
Copyright (c) 2015 - Nagy Albert Veľký Meder. All rights reserved.
Návrat na obsah