2023 - Klub Turistov Slimáci Veľký Meder

Turistický Klub Slimáci - Veľký Meder
Nagymegyeri Csigák - Turista klub
Prejsť na obsah

2023

Fotogaléria
14.01.2023  - Malé karpaty / Kis-Kárpátok

Útvonalak/Trasy
Podrobnosti v pozvánke/ részletek a meghívóban

Modra – Pod srnčím hrbom – Traja jazdci - Veľká Homoľa – Čermák - Zochova chata  - 15 km
Trasa A:

Zochova chata – Vápenka – Čermák – Zochova chata - 8,5 km
Trasa B:


Foto: Ollé A. a Šalgóová E.
18.02.2023  - Bodajk - Gaja szurdok

Tervezett útvonalak/Navrhované trasy
Podrobnosti v pozvánke/ részletek a meghívóban

A:
Bodajk – Károlyi-kilátó – Malomkő – Sobri Jóska barlangja – Ádám-Éva-fa – Erdei-tó(Büfé)
Alba Régia Forrás – Bodajk                                                                        12 km
B:
Bodajk – Ádám-Éva-fa - Erdei-tó(Büfé) - Alba Régia Forrás – Bodajk                 8 km                                   
 
18.03.2023 Város tisztítása - čistenie mesta
Info na 18.03.2023 a 25.03.2023.
18.03.2023 - hlavne pre Mederčanov
- zber smetia. Aj Slimáci sa stretnú rano o 8:00 hod pri Pamätnom strome Mateja Korvína - Mátyás fa. Info aj na priloženom letáku.

25.03.2023 - Spomienkový pochod - informácie posielame.
Info:
Alexander Ollé      +421 903 659 052
Zlatica Krupicová  +421 905 542 493
 
25.03.2023  Sanyibácsi emléktúra / Šanibáčiho spomienkový pochod

Tervezett útvonalak/Navrhované trasy
Podrobnosti v dostupnom linku/ részletek a csatolt linkben

Pešia túra/Gyalogtúra : P - Kľúčovec - Vrbina, sútok kanálov
Veľký Meder 14 km

Cyklotúra/Kerékpártúra: C - Veľký Meder - Okoč - Dropie (dropie.sazp.sk)
Veľký Meder 57 km

Fotók: /Ollé Alexander, Kovács Zoltán/
16.04.2023  Cyklotúra / Kerékpártúra Nagymegyer-Nagyléli sziget
Odchod/indulás 13,00
Informácie v pozvánke / infó a meghívóban

22.04.2023  Sopron /HU/
Turistické podujatie sa organizuje v okolí mesta Šoproň

Tervezett útvonalak/Navrhované trasy v pozvánke.

Odchod z Veľkého Medera  :                 7.30
ZŠ. na nám. B. Bartóka
Príchod do Brennbergbánya :                9.40
Odchod do Veľkého Medera:                16.40
Príchod do Veľkého Medera:                18.40
           Program:
Trasa:    A - Brennbergbánya - Helénesacht (Rakúsko
                    trasa železnej opony - rozhľadňa Muck (Muk kilátó
                    Šoproň, hotel Lővér                   15 km    
                    https://sk.mapy.cz/s/bopotagulo
               B - Hotel Lővér - Lővér park dobrodružstiev – Dalos-kő
                     Hotel Lővér                                 8 km
                    https://sk.mapy.cz/s/fakanaduvu
                            Účastnícky  poplatok        
        členovia, dospelí :     15,00 €                         
           deti a študenti :       7,50 €                         
     nečlenovia, dospelí :     18,00 €                        
           deti a študenti :       9,00 €                         
Účastnícky poplatok je možné zaplatiť a prihlásiť sa na
mail : vmslimak@gmail.com do 20.04.2023.
Účastnícky poplatok je možné uhradiť aj v autobuse.
Info:
Ollé Alexander              +421 903 659 052
Krupicová Zlatica          +421 905 542 493
                   
Čú: ČSOB Banka SK48 7500 0000 0040 3005 1974

06.05.2023  Veľkomederský pochod Mateja Corvína / Nagymegyeri Corvin Mátyás király emléktúra
VI. évfolyam/ročník

Tervezett útvonalak/Navrhované trasy

  V1:  Gabčíkovo - Ňárad - Sap - Medveďov  - Kľúčovec
           Veľký Meder                     40  km
  V2:   Gabčíkovo - Ňárad - Sap - Medveďov  - Kľúčovec
                                                    28 km
   V3:   Gabčíkovo - Ňárad - Sap - Medveďov     
                                                    20 km
   V4:   Gabčíkovo - Ňárad
                                                    12 km
          https://mapy.hiking.sk/?hpid=Rz13F     
                                                   
  
   T:  Veľký Meder - Tisota - včelín  - Veľký Meder  10 km
   Odchod na trasy:
V1 - V4 autobusom o 6.50 h. z Veľkého Medera do Gabčíkova.
  Z Dunajskej Stredy linkovým autobusom o 7.15 hod.
  Prezencia na štarte v Gabčíkove.
T - pešo o 9.00 hod.6-12.05.2023 Slovenský Kras / Szlovák karszt

Tervezett útvonalak/Navrhované trasy
Podrobnosti nižšie/ részletek

Info Slovenský kras
 


27.05.2023 Považská Bystrica a Považský hrad / Vágbeszterce és környéke

27.05.2023 je naplánovaná túra do okolia Považskej Bystrice a Považského hradu. V prípade dostatočného záujmu objednáme autobus. Záujem o toto podujatie, alebo účasť nám oznámte na mail, Messenger, sms , alebo telefonicky do 22.05.2023.
Plánovaný účastnícky poplatok: autobusom – člen:  22,-€, nečlen 25,-€
Podrobnosti nižšie/ részletek

Odchod z Veľkého Medera:            5.05 hod
Vlakom do Bratislava hl.st
Žel. Stanica Veľký Meder  odch.       5.05   
Okoč                 -„-          5.10               
Dunajská Streda              5.50             
Lehnice             -„-          6.05             
Kvetoslavov                    6.16             
Príchod Bratislava hl. st.                 6.53
            
Vlakom Ex 603 Tatran
Nové Zámky/( Komárno)                                                  5.08/(4.20)                                              
Ba hl. st.  odch:                                                                 7.27
Príchod  Považská Bystrica :                                              9.05
Autom - príchod do Považskej Bystrice žst do 9:10!

Trasa:  
                                          
  A: Považská Bystrica – Orlové, zámok – Lopatina – Studnička sklepité
      Považský hrad - Považské Podhradie – Považská Bystrica                       12,5 km
                       https://sk.mapy.cz/s/pepanavane
  B: Považská Bystrica – Orlové, zámok – Lopatina – Studnička sklepité
       Považský hrad - Považské Podhradie
       Považské Podhradie ( do Považskej Bystrice autobus)                            8,5 km
                        https://sk.mapy.cz/s/funazogopu                                                                                                           
  
C: Považské Podhradie - Považský hrad - Považské Podhradie                         2 km
      ( Považskej Bystrica -  Považské Podhradie a sp.  autobus)   
Ollé Sándor   +421903 659 052
Krupica Aranka +421905 542 493
Mail:
vmslimak@gmail.com
www.vmslimak.skCopyright (c) 2015 - Nagy Albert Veľký Meder. All rights reserved.
Návrat na obsah