Aktuálne akcie - Klub Turistov Slimáci Veľký Meder

Turistický Klub Slimáci - Veľký Meder
Nagymegyeri Csigák - Turista klub
Prejsť na obsah

Aktuálne akcie

20.07.2019 - Cyklotúra / Kerékpártúra

Trasa/útvonal: podľa pozvánky/meghívó alapján
Indulás: 8,00 hod/órakor / Reformovaný kostol/Református templom

Trasa (útvonal) A -    cca 91 km - mapa/térkép
Veľký Meder – Kolárovo, mlyn– Vlčany - Žiharec - Topoľníky - Veľký Meder   (tájékoztató képpen - lehet pontosítani)
A tervezett útvonal változtatása menetközben lehetséges. (túravezető)

Trasa (útvonal) B -    cca 75 km - mapa/térkép
Veľký Meder - Kolárovo, mlyn - Dolný Chotár - Topoľníky - Veľký Meder (tájékoztató képpen - lehet pontosítani)
A tervezett útvonal változtatása menetközben lehetséges. (túravezető)

Trasa (útvonal) C -    cca 56 km - mapa/térkép
Veľký Meder – Kolárovo, mlyn– Veľký Meder (tájékoztató képpen - lehet pontosítani)
A tervezett útvonal változtatása menetközben lehetséges. (túravezető)
29.07. - 1.8.2019 - Slovenský Raj - Prielom Hornádu/ Szlovák Paradicsom/ Hernád áttörése/ - V príprave/Tervezés folyamatban

Trasa/útvonal: podľa pozvánky/meghívó alapján

Indulás: ..... hod/órakor
Érkezés:

Trasa (útvonal) A -    cca  km - mapa/térkép (tájékoztató képpen - lehet pontosítani)
A tervezett útvonal változtatása menetközben lehetséges. (túravezető)


Copyright (c) 2015 - Nagy Albert Veľký Meder. All rights reserved.
Návrat na obsah