JA 2023 - Klub Turistov Slimáci Veľký Meder

Turistický Klub Slimáci - Veľký Meder
Nagymegyeri Csigák - Turista klub
Prejsť na obsah

JA 2023

Turistika > Extra turistika > Julské Aply
04 - 08.09.2023 - Julské Alpy - Slovinsko - Stará Fužina /Júliai Alpok - Szlovénia/
05.9.2023 - Výstup na Vogel:  Orlove Glave – Vratca – Vogel (1992 m.nm.)  Planina zadnji Vogel -Rjava skala ( lanovka – gondola) https://sk.mapy.cz/s/fukuduvese
06.9.2023 – Soteska Vintgar:  Podhom – Soteska Vintgar - Sveta Katarina - Podhom
Fotky, videá/képek, videók: Ollé Alexander

Copyright (c) 2015 - Nagy Albert Veľký Meder. All rights reserved.
Návrat na obsah